Àrea Jurídica

El nostre despatx proporciona assessorament legal complet, utilitzant en primer lloc la via de la negociació amb la finalitat d'evitar litigis als seus clients. En cas de no arribar a acords previs, s'assumeix el compromís de realitzar la defensa més ràpida, diligent, econòmica i efectiva davant els organismes judicials procedents.

 

Oferim assessorament legal en l’àrea laboral, mercantil i civil.

 

DRET LABORAL

-          Defensa jurídica davant els Jutjats Socials, Tribunals Superiors de Justícia, Tribunal Suprem i, si escau, Tribunal Constitucional, en tot tipus de procediments: Acomiadament, extinció per voluntat del treballador, reclamació de quantitat, sancions disciplinàries, reconeixement de dret, seguretat social (incapacitats i recàrrec de prestacions), responsabilitat derivada d’accidents de treball, conflictes col·lectius… etc)

-          Defensa i assistència tècnica lletrada en reclamacions contra l’administració laboral (interposició de recursos i impugnació d’actes administratius)

-          Negociació de Convenis Col·lectius de diferents sectors empresarials

-          Negociació de convenis d’empreses i pactes individuals

-          Negociació d'acomiadaments col·lectius i d’Expedients de Regulació d'Ocupació (E.R.O.)

-          Assessorament en matèria de procediments legals per la implantació de modificacions substancials de caràcter col·lectiu

-          Eleccions sindicals: assessorem sobre el procediment legal i incidències

 

DRET MERCANTIL

Contractes mercantils: negociació i redacció de tot tipus de contractes mercantils i civils (prestació de serveis, agència, distribució, franquícia).

Dret de societats:

-          Constitució de tot tipus de societats mercantils

-          Redacció i/o reformes d’estatuts socials

-          Assessorament mercantil en estructuració i execució de reordenacions societàries

-          Assessorament en Dret concursal (concurs de creditors)

 

DRET CIVIL

-          Contractes civils:  assessorament , negociació i redacció de contractes de compravenda, lloguer, traspàs de negoci, reconeixement de deutes, préstecs.

 

-          Reclamacions d’impagaments i deutes.