Àrea Fiscal

Oferim un servei d’assessorament fiscal aplicant rigorosament la canviant normativa i escollint, sempre, la millor opció pel client.

Els empresaris necessiten conèixer amb profunditat la seva empresa per a poder prendre decisions més acurades.  Des del nostre departament, li donem el suport necessari per a portar una gestió més eficaç de la seva empresa per mitjà d’un análisi permanent en els àmbits econòmic, financer i comptable.

EMPRESES

-          Declaració trimestral i resum anual d’IVA (models 303 i 390)

-          Gestió del pagament sobre rendiments d’arrendament i resum anual (models 115 i 180)

-          Declaració de l’impost de societats.

-          Confecció i tramitació de la declaració anual d’operacions amb tercers (model 347).

-          Confecció i tramitació de la declaració trimestral (model 130).

-          Atenció a requeriments.

-          Assessorament i representació davant òrgans de gestió de l’agència tributària.

-          Assessorament fiscal en transformacions, fusions i liquidacions de societats, així com en inversions immobiliàries i financeres.

 

PERSONAL

-          Declaracions: IRPF (declaració de la renda), Patrimoni, No residents.

-          Impost sobre successions i donacions.

-          Impost sobre la plusvàlua de capital.

-          Atenció a requeriments.

 

EMPRENEDORS

-          Assessorament fiscal previ sobre la forma jurídica més adequada per a la creació d'una nova empresa.

-          Acompanyem l’emprenedor en tot el procés de creació de la seva empresa  Junts crearem el teu pla de negoci.  Et seguirem acompanyant en el camí cap a l'èxit.